Интересни места

Пещера Надарска

На 9км от Къща Каишеви

 

Пещера Надарска

Намира се до с. Кремене

 

Влизането в нея обаче става само със специална екипировка и водач. Пещерата не е благоустроена и осветена. Тя е най-стара пещера в района.