Интересни места

Пещера Тапицето

На 6км от Къща Каишеви

Пещера Тапицето

с. Бориково

 

Пещерата е бедна на образувания. 

Пещерата е развита в мрамори. Входът на пещерата е ориентиран на запад и има полукръгла форма. Намира се в основата на малък скален венец. Пещерата е едногалерийна с дължина 73 м и денивелация – -0,50 м. Подът е покрит с термогравитационни отложения от ръбест мраморен чакъл. На дъното се наблюдават отделни скални блокове. 

Пещерата е проучена и картографирана през 1978 г. от Георги Райчев – спелеоклуб „Студенец” – гр. Чепеларе. През 1986 г. са извършени палеонтологични сондажни проучвания от Йовка Райчева, Музей на родопския карст гр. Чепеларе, когато са открити кости от пещерна мечка – кучешки зъб, моларни и премоларни зъби, долни челюсти и фрагменти от долни челюсти, бедрени и подбедрени кости и др. костен материал. Те се съхраняват във фонда на Музея на Родопския карст – гр. Чепеларе. По време на пещерната експедиция през април 2007 г. е картографирана от Евгени Коев, пещерен клуб „Дервент” – гр. Велико Търново. 

Екип от палеонтолог и двама археолози от РИМ – Смолян проучват до стерилен пласт предверието на пещерата през 2007 г. След проучването тази част от нея бе превърната в атрактивен туристически обект, с разнообразни рекунструкции на автентични находки. Палеонтологът създаде реплика на скелет на пещерна мечка, която по автентичен начин да създава визуална представа за този праисторически вид. По фрагментите от керамики, открити при спасителните разкопки, бяха изработени реплики на два вида керамични съдове, използвани от древните хора, обитавали пещерата 4000 г пр. Хр. Атрактивността на пещера Типицето, освен от експозицията на пещерна мечка и репликите на керамични съдове, се увеличава значително и от скалните рисунки на праисторически хора и животни, създадени от млад смолянски художник.